Πόνοι της ρινοκολπίτιδας, προκαλούμενοι με τις αλλαγές στάσης του σώματος

Tα τοιχώματα των παραρρίνιων κόλπων, που είναι αεροφοροι θύλακοι, των οποίων τα τοιχώματα  δεν συμπίπτουν και η λειτουργία τους είναι άγνωστη. Όμως για να παραμείνουν υγιείς οι παραρρίνιοι κόλποι πρέπει να εαρίζονται επαρκώς.

 

alt

Παυλάκης Σπύρος, Ιατρός, ΩΡΛ,  Καλαμάτα

Τα άτομα που κατακλινονται σε ύπτια θέση έχουν περιορισμένη ροή του αίματος που κυκλοφορεί στο βλεννογόνο των παραρρίνιων κοιλοτήτων κατά 35%, σε σύγκριση με τα άτομα  με άτομα που παραμένουν καθήμενα ή στέκονται όρθια. Έχει βρεθεί επίσης ότι ο συμπεφορημένος βλεννογόνος των παραρρινίων κοιλοτήτων περιορίζει την ανταλλαγή των αερίων και τον αερισμό του περιοστέου, δημιουργώντας ένα πιο αναερόβιο μίγμα αέρίου, που διευκολύνει την ανάπτυξη παθογόνων βακτηριδίων και περιορίζει τη δραστηριότητα των κροσσών του βλεννοκροσσωτού επιθηλίου. Σινιστάται λοιπόν συπους πάσχοντες από ρινοκολπίτιδα να θεραπεύονται να επιδιώκουν να στέκονται όρθιοι ή όταν κατακλίνονται να τοποθετούνται σε υμιύπτια θέση [1].

 

 Ένα από τα κυριότερα συνηθισμένα συμπτώματα στη γναθιαία κολπίτιδα είναι ο πόνος πάνω από την περιοχή του μολυσμένου κόλπου, όταν ο ασθενής κάμπτει την κεφαλή του ή όταν ξαπλώνει ύπτιος. Είναι διαδεδομένη η σκέψη ότι ο πόνος είναι επακόλουθο της αυξημένης πίεσης στις παραρρίνιες κοιλότητες, όταν σκύβει προς τα εμπρός ο ασθενής, π.χ. όταν βάζει την κεφαλή του ανάμεσα στα γόνατά του. Βρέθηκε ότι αυτή η αύξηση της μανομετρικής πίεσης στον κόλπο είναι πολύ μικρή για να προκαλέσει πόνο από πίεση.

 

Ο πόνος πιθανότατα προκαλείται από τη διάταση των αγγείων του βλεννογόνου, που είναι επακόλουθο της αύξησης της συμφόρησης και της πίεσης στις φλέβες του μολυσμένου κόλπου, παρεμποδίζοντας τη ροή του αίματος δια των αρτηριών, όταν κάμπτει ο ασθενής προς τα εμπρός την  κεφαλή ή όταν κατακλίνεται ύπτιος. Ο πόνος δεν εκδηλώνεται πάντοτε σε κόλπους με αποφραγμένα στόμια. Ορισμένοι ασθενείς αναφέρουν  ότι πονούν, ενώ οι κόλποι αερίζονται κανονικά [2].

 

Βιβλιογραφία

Falck B, Svanholm H, Aust R, Bäcklund L. Blood flow and pulse amplitude in the mucosa of the human maxillary sinus in relation to body posture. Rhinology. 1990 Sep;28(3):169-76.

2. Falck B et al: The relationship between body posture and pressure in occluded maxillary sinus of man. Rhinology, 27, 161-167, 1989.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///