Εναλλακτικές θεραπείες της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

alt

Γεωργούλας Γεώργιος Ιατρός ΩΡΛ, Άρτα"

Η πλειοψηφία των ασθενών που πάσχουν από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ελέγχουν τα συμπτώματά τους με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Η χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται σε ασθενείς που δεν επιθυμούν να παίρνουν δια βίου φάρμακα, αυτούς, στους οποίους επιμένουν τα συμπτώματα παρά τη ληψη των αναστολέων αντλίας πρωτονίων (PPI) ή εκείνους που έχουν άτυπα συμπτώματα, που σχετίζονται με τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.  

Παρά το γεγονός ότι η χειρουργική θεραπεία είναι αποτελεσματική, εν τούτοις μπορεί να χάσει μέρος της αποτελεσματικότητάς της μετά από 10 χρόνια και μπορεί να σχετιστεί και με οξείες ή χρόνιες επιπλοκές.  

Αυτός είναι ίσως ένας από τους λόγους που μόνον ένας μικρός αριθμός ασθενών επιζητεί τη χειρουργική θεραπεία της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης . Τα τελευταία δέκα χρόνια υπήρξε μεγάλος ενθουσιασμός , εξαιτίας της ανάπτυξης θεραπείας της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης με τη βοήθεια ενδοσκοπικών τεχνικών. Παρά τούτο οι περισσότερες από αυτές τις τεχνικές έχουν εγκαταληφθεί είτε διότι δυνοδεύονταν από σοβαρές  επιπλοκές, είτε διότι δεν ήσαν αποτελεσματικές ή δεν έγιναν αποδεκτές από τους γιατρούς ως θεραπείες ρουτίνας.  

Μόνο λίγες θεραπευτικές τεχνικές επεβίωσαν και εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι σήμερα. Σ’ αυτές περιλαμβάνεται η εφαρμογή ραδιοσυχνότητας στον κατώτερο οισοφάγο, η οποία πιθανόν ενδείκνυται σε υποομάδα ασθενών που έχουν με συμπτωματική ΓΟΠ, αλλά με απουσία οισοφαγίτιδας. Επίσης εφαρμόζονται οι τεχνικές της ενδοσκοπικής συρραφής που στοχεύουν στην αναδημιουργία της γαστροοισοφαγικής βαλβίδας  δια της ενδοσκοπικής οδού.  

Μέχρι σήμερα οι περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις που αφορούν στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση εστιάζονται σε ασθενείς με τυπικά συμπτώματα ΓΟΠ  και που έχουν το μέγιστο όφελος από τη θεραπεία με του Αναστολείς αντλίας πρωτονίων.  

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η ομάδα των ασθενών που θα μπορούσε να ωφεληθεί πραγματικά από αυτό το είδος της θεραπείας, δηλαδή εκείνοι οι ασθενείς, που έχουν επίμονα , παρά τη λήψη αναστολέων αντλίας πρωτονίων και εκείνοι που έχουν άτυπα συμπτώματα ΓΟΠ , δεν έχουν αποτελέσει πεδίο περισσοτέρων ερευνών.  

Βιβλιογραφία 

Devière J. Gastroesophageal reflux: alternatives to medical treatment. Rev Med Brux.2008 Sep;29(4):373-8.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///