Εφαρμογές του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην πλαστική και επανορθωτική χειρουργική του προσώπου

alt

Κόλλιας Παναγιώτης, Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Αθήνα, Εξειδικευμένος στη πλαστκή χειρουργική προσώπου, e-mail:pkollias@hol.gr

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια συνεχής εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών  που χρησιμοποιούν ειδικά  προγράμματα (λογισμικά) ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η.Υ.)  στην πλαστική και επανορθωτική χειρουργική προσώπου.

Οι χειρουργοί χρησιμοποιούν πλέον αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα, σε μια προσπάθεια να απλοποιήσουν πολύπλοκες και ιστορικά ενδιαφέρουσες επανορθωτικές επεμβάσεις.   Αυτό το άρθρο (Fuller SC, και Strong EB, 2007)) κάνει μια ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας, αναζητώντας  τα νεώτερα τεχνολογικά επιτεύγματα  σε ότι αφορά την χρήση Η.Υ. στον  προεγχειρητικό σχεδιασμό της επέμβασης  καθώς και την βοήθεια - πλοήγηση (navigation) κατά το χειρουργείο.

Πρόσφατα ευρήματα: Αν και κατά το παρελθόν έχουν περιγραφεί πολλές  χειρουργικές εφαρμογές υποβοηθούμενες με την χρήση Η.Υ, η πρόσφατη βιβλιογραφία εστιάζει κύρια στην επανορθωτική χειρουργική του προσώπου που αφορά τους οφθαλμικούς κόγχους, το μέσο πρόσωπο και την κάτω γνάθο.

Αυτές οι μελέτες εστιάζουν στην πρωτοπαθή και δευτεροπαθή επανόρθωση πολύπλοκων γναθοπροσωπικών τραυμάτων,  με την χρήση προγραμμάτων Η.Υ., για την ανάλυση των ευρημάτων της αξονικής τομογραφίας, τον προεγχειρητικό σχεδιασμό και την πλοήγηση κατά την διάρκεια του χειρουργείου.
Περίληψη: Η υποβοηθούμενη με Η.Υ, επανορθωτική χειρουργική προσώπου, αποτελεί ένα τομέα που συνεχίζει να εξελίσσεται.

Η πρόσφατη τεχνολογία εφαρμόζεται με τον καλύτερο τρόπο στην επανόρθωση πολύπλοκων  πρωτοπαθών και δευτεροπαθών μετα-τραυματικών δυσμορφιών. Ταχεία εξέλιξη υπάρχει επίσης στην εφαρμογή των σε συγγενείς και ογκολογικές παθήσεις που χρειάζονται αποκατάσταση.

 Παρ’ ότι η υποβοηθούμενη με Η.Υ. χειρουργική, ιστορικά είναι περιορισμένη σε  εξειδικευμένα χειρουργικά κέντρα τριτοβάθμιας περίθαλψης, εν τούτοις η εύκολη πρόσβαση  στα συστήματα ενδο-χειρουργικής πλοήγησης και η προσπάθεια απλοποίησης των προγραμμάτων Η.Υ. τα τελευταία χρόνια, έκανε αυτές τις τεχνικές περισσότερο προσιτές σε μεγαλύτερο αριθμό χειρουργών .

Βιβλιογραφία

Fuller, SC, Strong, EB. Computer applications in facial plastic and reconstructive surgery. Current Opinion in Otolaryngology,  Head & Neck Surgery. 15(4):233-237, August 2007.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///