ΩΤΟΡΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ , ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΩΤΟΡΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ , ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

alt
Ηλιάδης Θεόφιλος,

Ομότιμος Καθηγητής Ωτορρινολαρυγγολογίας, Θεσσαλονίκη 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Πρωταρχικός στόχος της Ιατρικής Εκπαίδευσης είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις που θα

alt

συμβάλουν αποφασιστικά στην καλλιέργεια της Ιατρικής σκέψης. Για τον σκοπό αυτό οι φοιτητές πρέπει να εκπαιδεύονται σε μικρές ομάδες κοντά στο κρεβάτι του αρρώστου και να έχουν στη διάθεση τους τα κατάλληλα συγγράμματα.

 

Προσπαθώντας να καλύψει αυτές τις ανάγκες, το βιβλίο αυτό γράφτηκε έτσι ,ώστε να δοθούν με απλό   επαγωγικό τρόπο τα απαραίτητα εφόδια για να αξιολογήσει ο φοιτητής τα συμπτώματα και τα κλινικά ευρήματα και να τα χρησιμοποιήσει να στη διάγνωση και θεραπεία με απλά ,λογικά βήματα, χωρίς δαπανηρές εξετάσεις. Η ωτορινολαρυγγολογία είναι τομέας της Ιατρικής επιστήμης που τα τελευταία χρόνια παρουσίασε  αλματώδη  εξέλιξη.  Νέοι τομείς ,'όπως   η    ογκολογία,   η    ακουολογία,   η   νευροωτολογία,   η παιδιατρική   ωτορινολαρυγγολογία   αναπτύχθηκαν   ιδιαίτερα.  

 

Η διάγνωση    των    παθήσεων    της    περιοχής    αυτής    ειδικότητας στηρίζεται κυρίως στην άμεση η έμμεση οπτική εξέταση. Για αυτό το λόγο καταβλήθηκε προσπάθεια να υπάρχει σχηματική εικόνα για κάθε πάθηση σχεδόν σε κάθε σελίδα. Παρόλο που το βιβλίο απευθύνεται κατά κύριο λόγο στον φοιτητή και τον   γενικό    γιατρό,    μπορεί   να    φανεί   χρήσιμο    και    στους ειδικευόμενους στην ωτορινολαρυγγολογία, οι οποίοι θέλουν μία συνοπτική ενημέρωση πάνω στο αντικείμενο της ειδικότητας.

 

Η συγγραφή του βιβλίου στηρίχθηκε στη μακροχρόνια εμπειρία του συγγραφέα ως δασκάλου κύρια σε μικρές ομάδες. Η τελική μορφή του οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στις εύστοχες παρατηρήσεις των νέων γιατρών Νίκου Ελευθεριάδη και Βίβιαν   Ηλιάδη, οι οποίοι αφιέρωσαν πολύ χρόνο και κόπο για το τελείωμα του. Τους ευχαριστώ   και   από   τη   θέση   αυτή.   Πολλά   ευχαριστώ   στην δεσποινίδα   Βίκη      Μπερεδήμα  για   την   δακτυλογράφηση   των κειμένων.

 

Τέλος ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον εκδοτικό οίκο   Αλέξανδρος Σιώκης & Σία για το ενδιαφέρον και το αίσθημα ευθύνης που έδειξε, ώστε η έκδοση αυτή να είναι κατά το δυνατόν άρτια. 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///