Επιδημιολογία του καρκίνου του λάρυγγα στη Θράκη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλαδα

alt
Δρ Εμίνογλου Μεμέτ, Ιατρός, ΩΡΛ, Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Γεν. Νοσοκομείου Κομοτηνής, Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθυειών, Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Φωνιατρικής και Φωνητικών τεχνών

Διδακτορική Διατριβή: Επιδημιολογία του καρκίνου του λάρυγγα στη Θράκη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλαδα

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///