Επίδραση στην κορυφή του κόγχου καώσεων του ζυγωματικού οστου και του μέσου τρ

alt
Τριαρίδης Στέφανος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α΄ΩΡΛ Κλινικής ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: Επίδραση στην κορυφή του κόγχου κακώσεων του ζυγωματικού οστου και του μέσου τριτημορίου του προσώπου

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///