Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης στη μέση ωτίτιδα σε μικρά παιδιά

alt

Ελευθεράκης Αθανάσιος, Ιατρός, ΩΡΛ, Θεσσαλονίκη

Η μέση ωτίτιδα είναι μια συχνή επιπλοκή των ιογενών λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού και οι αναφορές συνύπαρξης αυτών των νόσων αυξάνουν με την ευαισθησία των δοκιμασιών και την πυκνότητα των δειγμάτων.

 

Ο Winther et al (2007) ερεύνησαν ένα σύνολo 60 παιδιών από 24 οικογένειες, τα οποία παρακολουθήθηκαν από τον Οκτώβριο του 2003 μέχρι τον Απρίλιο του 2004, με την καθημερινή καταγραφή από τους γονείς τους των σημείων της νόσου, εβδομαδιαία εξέταση των αυτιών με πνευματικό ωτοσκόπιο και περιοδικό έλεγχο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης των ρινικών εκκριμάτων που συλλέγονταν για κοινούς ιούς.

 

Οι ερευνητές καθόρισαν τη συχνότητα των επιπλοκών της μέσης ωτίτιδας σε μικρά παιδιά, όταν προσκομίστηκαν για νόσους που έμοιαζαν με κρυολόγημα και της ταυτόχρονης αποκάλυψης ιού από το ρινοφάρυγγα. Η νόσος που μοιάζει με κρυολόγημα δεν αποτελούσε την προϋπόθεση για την ανίχνευση ιών στη μύτη και το ρινοφάρυγγα με τη δοκιμασία αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης.

 

Η ανίχνευση ιού με τη  δοκιμασία αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης και ενώ απουσιάζει μια νόσος που μοιάζει με κρυολόγημα σχετίζεται με επιπλοκές σε μερικά άτομα.. Σ’ αυτόν τον πληθυσμό των παιδιών που εξετάστηκαν  η  συχνότητα της επιπλοκής της μέσης ωτίτιδας στη νόσο που έμοιαζε με κρυολόγημα ανήλθε στο 33%.

 

Βιβλιογραφία

Birgit Winther, MD, PhD, Cuneyt M. Alper, MD, Ellen M. Mandel, MD, William J. Doyle, PhD and J. Owen Hendley, MD.Temporal Relationships Between Colds, Upper Respiratory Viruses Detected by Polymerase Chain Reaction, and Otitis Media in Young Children Followed Through a Typical Cold Season. Pediatrics 2007 Jun;119(6):1069-75

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///