Η σκοπιμότητα της ιστολογική εξέτασης σε επεμβάσεις αμυγδαλεκτομής και αδενοτομής

alt

Μπουρολιάς Κωνσταντίνος,  Ιατρός ΩΡΛ,  Χανιά, Κρήτη

Σκοπός: Να καθοριστεί η αναγκαιότητα καθώς και το κόστος της ιστολογικής εξέτασης των δειγμάτων, σε επεμβάσεις αμυγδαλεκτομής και αδενοτομής. 

Σχεδιασμός μελέτης: Ανασκόπηση εργασιών από την διεθνή ιατρική βιβλιογραφία. 

Υλικά και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε μια αναδρομική μελέτη βασισμένη σε εργασίες της διεθνούς ιατρικής βιβλιογραφίας με θέμα τις επεμβάσεις αμυγδαλεκτομής και αδενοτομής καθώς και των χειρουργικών επιπλοκών που σχετίζονται με αυτές. Οι αναφορές των εργασιών ανασκοπήθηκαν με σκοπό να προσθέσουν περισσότερες πληροφορίες.  

Αποτελέσματα: Στην μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν 20 εργασίες με 54.901 ασθενείς. Σε 54 ασθενείς διαγνώσθηκε κακοήθεια (0.087% ). Σε 48 από αυτούς (88%) υπήρχε προεγχειρητική  υποψία κακοήθειας, όπως ασυμμετρία αμυγδαλών, τραχηλική λεμφαδενοπάθεια ή ασυνήθεις κλινική επισκόπηση. Οι υπόλοιποι 6 ασθενείς δεν παρουσίαζαν υποψία για κακοήθεια προεγχειρητικά  με ποσοστό 0.011%.

Συμπεράσματα: Η διενέργεια ιστολογικής εξέτασης σε επεμβάσεις αμυγδαλεκτομής και αδενοτομής ενδείκνυται μόνο επι υποψίας κακοήθειας όπως σε ασθενείς με ασύμμετρες αμυγδαλές, ιστορικό κακοήθειας, συνοδό μόρφωμα τραχήλου, ύποπτη σύσταση των αμυγδαλών, απώλεια βάρους και άλλα ενδεικτικά συμπτώματα.  

Βιβλιογραφία

Randall, David A. MD; Martin, Peter J. MD, FACS; Thompson, Lester D. R. MD. Routine Histologic Examination is Unnecessary for Tonsillectomy or Adenoidectomy. Laryngoscope. 117(9):1600-1604, September 2007.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///