Τα τοπικά κορτικοστεροειδή στη θεραπεία της χρονίας ρινοκολπίτιδας με ή χωρίς πολύποδες.

Τα τοπικά κορτικοστεροειδή στη θεραπεία της χρονίας ρινοκολπίτιδας με ή χωρίς πολύποδες. 

alt
Σοϊλεμιτζίδης Γεώργιος, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής Γεν. Νοσοκομείου Λήμνου

Η χρήση ενός τοπικού ρινικού κορτικοστεροειδούς είναι επωφελής στη θεραπεία της χρονίας ρινοκολπίτιδας χωρίς πολύποδες και συνοδεύεται  από ελάχιστες ήπιες παρενέργειες. [1].

Τα τοπικά ενδορρινικά κορτικοστεροειδή μπορεί να περιληφθούν στο οπλοστάσιο των φαρμάκων, με τα οποία αντιμετωπίζεται θεραπευτικά η χρονία ρινοκολπίτιδα,  χωρίς πολύποδες.  

Η άμεση απελευθέρωση του τοπικού κορτικοστεροειδούς στους παραρρίνιους κόλπους  μπορεί να επιφέρει απωφελέστερα αποτελέσματα. Χρειάζονται όμως περαιτέρω μελέτες σύγκρισης των διαφόρων τρόπων απελευθέρωσης του τοπικού κορτικοστεροειδούς στις παραρρίνιες κοιλότητες και με κατάλληλη χρονική διάρκεια θεραπείας (περτισσότερο από 12 εβδομάδες) [1].

Ο καθαρισμός της μύτης με υπέρτονο διάλυμα φυσιολογικού ορού, ουδετέρου pH [Osmoclean hypertonic nasal spray] επιτρέπει την ταχύτερη έναρξη της δράσης των ρινικών ψεκασμών με τοπικό κορτικοστεροειδές.

Η κάλυψη των ρινικών κογχών με βλέννες και εκκρίσεις καθυστερεί ή παρεμποδίζει την τοπική απορρόφηση  του κορτεκοστεροειδούς. Το τοπικο κορτικοστεροειδές δρά αμεσότερα και ταχύτερα, όταν ο ρινικός βλεννογόνος είναι καθαρός. .

Η χρονία ρινοκολπίτιδα  με ρινικούς πολύποδες (CRSwNP) είναι το αποτέλεσμα φλεγμονωδών αλλαγών σε όλο το βλεννογόνο της μύτης και των παραρρινίοων κόλπων, που οφείλονται σε μια ομάδα διαταραχών, που όλες οδηγούν στην δημιουργία οιδήματος και υπερπλασία του ρινικού βλεννογόνου [2].

Η θεραπεία των ρινικών πολυπόδων με ενδορρινικά τοπικά κοπρτικοστεροειδή είναι πολύ διαδεδομένη. Κάθε κλινικός γιατρός εφαρμόζει τα δικά του θεραπευτικά σχήματα και συνδυασμούς με άλλα φάρμακα, σε διαφορετικές δόσεις, διαφορετικό χρονικό διάστημα και με χειρουργική ή μη χειρουργική επέμβαση στον ασθενή.

Η χρονία ρινοκολπίτιδα  με ρινικούς πολύποδες απαιτεί παρακολούθηση, κατά καιρούς για την πρόληψη των υποτροπών. [2].

Είναι πλέον βεβαιωμένο ότι είναι επωφελής η θεραπεία της  χρονίας ρινοκολπίτιδας  με ρινικούς πολύποδες  με τη χρήση και τοπικών κορτικοστεροειδών, αφού η χρήση τους συνοδεύεται από ελάχιστες  παρενέργειες, σε ορισμένους ασθενείς.

Τα οφέλη από τη χρήση των ενδορρινικών τοπικών κορτικοστεροειδών υπερέχουν των ελαχίστων κινδύνων των παρενεργειών τους.

Τα τοπικά κορτικοστεροειδή στη χρονία ρινοκολπίτιδα βελτιώνουν τα συμπτώματα, περιορίζουν το μέγεθος των πολυπόδων και προλαμβάνουν την υποτροπή των πολυπόδων μετά την πολυπεκτομή. [2].

Οι ασθενείς, στους οποίους έγινε χειρουργική επέμβαση στους παραρρίνιους  κόλπους μπορεί να ωφεληθούν περισσότερο από τα τοπικά κορτικοστεροειδή, αλλά χρειάζεται περισσότερη έρευνα για την επιβεβαίωση αυτής της γνώσης [2].

Τα ενδορρινικά κορτικοστεροειδή είναι αποτελούν ασφαλή φάρμακα κατά την μετεγχειρητική αντιμετώπιση των ασθενών με χρονία ρινοκολπίτιδα με πολύποδες.  Τα ενδορρινικά κορτικοστεροειδή  βελτιώνουν σημαντικά το μέγεθος των ρινικών πολυπόδων, τα ρινικά συμπτώματα και ελαττώνουν τη συχνότητα της υποτροπής των πολυπόδων το πρώτο μετεγχειρητικό έτος. [3].

References

1. Snidvongs KKalish LSacks RCraig JCHarvey RJ. Topical steroid for chronic rhinosinusitis without polyps.Cochrane Database Syst Rev. 2011 Aug 10;(8):CD009274. doi: 10.1002/14651858.CD009274.

2. Kalish LSnidvongs KSivasubramaniam RCope DHarvey RJ. Topical steroids for nasal polyps. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12;12:CD006549. doi: 10.1002/14651858.CD006549.pub2.

3. Fandiño MMacdonald KILee JWitterick IJ. The use of postoperative topical corticosteroids in chronic rhinosinusitis with nasal polyps: A systematic review and meta-analysis. Am J Rhinol Allergy. 2013 Sep;27(5):146-157.Topical steroid for chronic rhinosinusitis with and without polyps

The use of topical steroid is a beneficial treatment for CRS without polypsThe patients may complain for minor adverse effects [1].

Topical steroids  may be included in the armamentarium of the comprehensive treatment of CRS without polyps. Direct delivery of steroid to the sinuses may bring more beneficial effect. Further studies comparing different topical drug delivery methods to the sinuses, with appropriate treatment duration (longer than 12 weeks), are required [1].

The use of hypertonic nasal saline spray, before the use of the topical nasal steroid, can provide quicklier effect of the local steroid spray, as it is taking away the mucosal secretion , which cover the mucosa of nasal turbinates and diaphragm. In a clean nasal mucosa the topical steroid acts almost immediately [2].

Chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP) is the results of  inflammatory changes throughout the nose and sinuses from a group of disorders which all lead to swelling and overgrowth of the nasal mucosa [2].

Topical corticosteroids have been the most widely used treatment, with each clinician using different regimes, at different doses, in different settings and with or without sinus surgery. CRSwNP requires ongoing medical management to prevent recurrence [2].

Topical corticosteroids are a beneficial treatment for CRSwNP and the adverse effects are minor, with benefits outweighing the risks. They improve symptoms, reduce polyp size and prevent polyp recurrence after surgery [2].

Patients having sinus surgery may have a greater response to topical corticosteroids but further research is required [2].

INCS use is a safe therapy in postoperative management of CRSwNP patients. INCS showed significant improvement in polyp score, patients' symptoms and significant decrease in polyp recurrence in the first year postoperatively [3].

References

1. Snidvongs KKalish LSacks RCraig JCHarvey RJ. Topical steroid for chronic rhinosinusitis without polyps.Cochrane Database Syst Rev. 2011 Aug 10;(8):CD009274. doi: 10.1002/14651858.CD009274.

2. Kalish LSnidvongs KSivasubramaniam RCope DHarvey RJ. Topical steroids for nasal polyps. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12;12:CD006549. doi: 10.1002/14651858.CD006549.pub2.

3. Fandiño MMacdonald KILee JWitterick IJ. The use of postoperative topical corticosteroids in chronic rhinosinusitis with nasal polyps: A systematic review and meta-analysis. Am J Rhinol Allergy. 2013 Sep;27(5):146-157.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///