Ο ρόλος της ρετινόλης στην αιτιολογία και εξέλιξη της πυώδους μέσης ωτίτιδας.

alt

Βίτσα Δέσποινα, Iατρός, ΩΡΛ, Γεν. Νοσοκομείο Κομοτηνής

devitsa@yahoo.gr

H ανεπάρκεια της βιταμίνης Α εξακολουθεί να παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά τη δημόσια υγεία προσβάλλοντας περίπου 127 εκατομμύρια παιδιά  προσχολικής ηλικίας σε όλο τον κόσμο. Η προκαλούμενη ανοσολογική δυσλειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, διαρροϊκά σύνδρομα και τύφλωση μεταξύ άλλων.  Ο Lassi (2008) μελέτησε το ρόλο των επιπέδων της ρετινόλης του ορού στην αιτιολογία της οξείας μέσης καθώς και της χρόνιας μορφής της. Σε μία προοπτική μελέτη σε ασθενείς με ΟΜΩ για 6 έως 9 μήνες ο καθορισμός της ρετινόλης του ορού έγινε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υψηλής απόδοσης υγρής χρωματογραφίας (high performance liquid chromatography) [1].

                                        

Συμμετείχαν 358 ασθενείς με ΟΜΩ και 52 υγιείς εθελοντές ως ομάδα ελέγχου. Η εξάμηνη  παρακολούθηση επιτεύχθηκε  τελικά σε 264 άτομα εκ των οποίων τα116 είχαν επίμονη ωτόρροια ενώ τα148 ιάνθηκαν. Από τα 264 άτομα τα 146 ήταν άρρενα και τα 118 ήταν θήλεα, ηλικιών από 6 μηνών έως 9 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 7 έτη(SD=2.32).

Tα επίπεδα της ρετινόλης του ορού στους ασθενείς με ΟΜΩ ήταν 1.63 -2.64 μg/l  και μέση τιμή 2.61μg/l (SD=0.16) .Στην ομάδα ελέγχου τα επίπεδα της ρετινόλης του ορού ήταν 2.5-2.8μg/l και μέση τιμή 2.61μg/l(SD=0.14).Tα αποτελέσματα για την ομάδα με την ιαθείσα ΟΜΩ ήταν 1.63-2.63μg/l με μέση τιμή τα 2.09μg/l(SD=0.16) ενώ για τους ασθενείς με ΧΜΩ  κυμαίνονται μεταξύ 0.8-2.86μg/l με μέση τιμή τα 1.28 μg/l (SD=0.48).  

Η παραμετρική ανάλυση που εφαρμόστηκε σε παράλληλες ομάδες αλλά χωρίς αντιστοιχία σε ζεύγη( t test) συγκρίνοντας τη μέση τιμή της ρετινόλης του ορού ανέδειξε σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθενών με ΟΜΩ και της ομάδας ελέγχου (P=0.0000) καθώς και μεταξύ της ομάδας των ασθενών με ιαθείσα ΟΜΩ και ΧΜΩ(P=0.0000).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: H υπορετινολαιμία είναι ένας σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας στην αιτιολογία της ΟΜΩ και της ΧΜΩ . Επομένως θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η συμπληρωματική χορήγηση ρετινόλης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν στρατηγική για τον έλεγχο της πυώδους μέσης ωτίτιδας. Σε συνθήκες πληθυσμιακού υποσιτισμού η περιοδική χορήγηση βιταμίνης Α σε μεγάλες δόσεις θα μπορούσε να περιορίσει τον κίνδυνο της απώλειας ακοής που σχετίζεται με πυώδεις λοιμώξεις του μέσου ωτός στην παιδική ηλικία [2].

Βιβλιογραφία

1. Lasisi AO. The role of retinol in the etiology and outcome of suppurative otitis media..

2. Schmitz J, West KP Jr, Khatry SK, Wu L, Leclerq SC, Karna SL, Katz J, Sommer A, Pillion J.Vitamin A supplementation in preschool children and risk of hearing loss as adolescents and young adults in rural Nepal: randomised trial cohort follow-up study. Eur Arch Oto BMJ. 2012 Jan 10;344:d7962

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///